Profedigaeth drawmatig ar gyfer cymunedau ysgol a choleg

Adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer ysgolion a cholegau i helpu plant a phobl ifanc sy’n cael trafferth.

Datblygwyd yr adnoddau hyn ar y cyd ag athrawon i helpu cymunedau ysgol a choleg i adnabod, helpu a chefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi cael profedigaeth drawmatig.

Argymhellwn eich bod yn dechrau drwy wylio’r animeiddiad rhagarweiniol ac yna’n lawrlwytho a darllen y canllaw cyfan yma. Gellir dod o hyd i uchafbwyntiau o’r canllaw gyda fideos atodol ar y tudalennau isod, gan gynnwys cynllun 6-phwynt, dulliau, a thaflenni ar gyfer rhieni, gofalwyr a phobl ifanc.

Gellir dod o hyd i wybodaeth a chanllawiau penodol ar gyfer y rhai hynny sy’n gweithio’n therapiwtig â phlant a phobl ifanc ar y dudalen profedigaeth drawmatig ar gyfer ymarferwyr.

Decor Decor Decor Decor Decor Decor Decor